Server và công ty của bạn có vị trí ở đâu?

Công ty của chúng tôi có trụ sở tại Ukraine, Kiev và server của chúng tôi đặt tại Anh. Servers được đặt trong data center hiện đại Melbourne để đảm bảo hiệu năng và bảo vệ thông tin tối đa cho bạn. Server được kết nối với đường line 1000 Mbps để có thể cho bạn tốc độ kết nối tối đa.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!