Tốc độ download/upload chậm!

Tôi vừa kiểm tra kết nối của server và nó đang hoạt động hoàn toàn bình thường. Hãy lưu ý rằng server của chúng tôi đặt tại Mỹ, và nếu bạn download từ nước khác, tốc độ tải về có thể chậm hơn nhiều.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!