Tôi bị ngưng hoạt động vì gửi mail hàng loạt.

Mail hàng loạt bị nghiêm cấm bởi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Bạn chỉ có thể gửi 20 mail mỗi phút (sử dụng PHP) và 10 mail mỗi phút (SMTP) Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng đây cách hoạt động của hệ thông. Chúng tôi không thể bỏ giới hạn này vì nó se gây ảnh hưởng tới IP của chúng tôi, nó có thể bị blacklist rất nhanh. Server này chứa hàng trăm domain, và chúng tôi không thể kiểm tra tất cả mọi người trong thời gian thực nên chúng tôi phải chạy chương trình để vô hiệu gửi mail hàng loạt.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!