Tôi có thể biên dịch script hoặc chạy script đã được biên dịch trên server của bạn không?

Thật không may, bạn không thể cài đặt bất kỳ đoạn scripts đã được biên dịch nào hoặc chạy phần mềm trên server của chúng tôi.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!