Tôi có thể chạy cgi và hoặc dùng perl scripts trên website không?

Thật đáng tiếc nhưng chúng tôi không hổ trợ Perl/CGI vào lúc này.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!