Tôi có thể chạy lệnh từ command line không?

Bạn có thể chạy vai lệnh qua command line bằng cách dùng công cụ "SSH Web Consol".

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!