Tôi có thể chạy phần mềm như trên máy tinh binh thường?

Bạn không thể chạy bất kỳ phần mềm nào ở đ6y vì lý do an toàn và hiệu suất của server

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!