Tôi có thể đổi code của trang lỗi 401 khi sử dụng thư mục có password bảo vệ?

Để thay đổi layout của trang lỗi 401, vào section Error Page trong cPanel. Sau đó, chọn domain bạn muốn chỉnh sửa, chọn 401 page, hoặc bất kỳ trang lỗi nào và thay đổi.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!