Tôi có thể đổi email password mà không đăng nhập vào cPanel không?

Bạn chỉ có thể đổi password email trực tiếp từ control panel của section email management.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!