Tôi có thể host domain với ký tự đặt biệt ở đây không?

Chung tôi không hổ trợ domain với ký tự đặc biệt (như "_" hoặc"%"). Tuy nhiên bạn có thể host một tên miền quốc tế mà không gặp vấn đề gì. Hãy lưu ý rằng khi đăng ký website, bạn vẫn phải nhập tên miền theo ký tự Latin (ASCII), ví dụ như xn--bcher-kva.ch.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!