Tôi có thể sử dụng AJAX trên website không?

Vâng, AJAX hoặt động trên JavaScript, vốn hoàn được hổ trợ ở đây, bạn có thể cài AJAX mà không có vấn đề gì.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!