Tôi có thể sử dụng kết nối anonymous FTP không?

Chúng tôi không hổ trợ kết nối FTP ẩn danh vì lý do bảo mật và an toàn.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!