Tôi có thể tự reset account của mình không?

Bạn có thể làm vậy bằng cách dùng "Control Panel" -> 'Reload Account'. Nó không những đưa account của bạn về mặc định mà còn sửa những lỗi thông thường.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!