Tôi có thể xem log CPU usage ở đâu?

Thật không may, chúng tôi không lưu lại file CPU report trên server. Chúng tôi chỉ email tới khách hàng nếu về CPU usage quá cao khi website của họ chiếm nhiều tài nguyên hệ thống.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!