Tôi có thể xóa client profile (của tài khoản không)?

Bạn có thể hủy gói hosting từ control panel bất kỳ lúc nào, nhưng bạn không thể xóa profile của bạn được vì lý do an toàn.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!