Tôi gặp lỗi FTP "421 too many connections"

Nếu bạn sử dụng FileZilla, hãy vào Edit -> settings -> Transfer chỉnh "Maximum simultaneous transfers" tới "4". Nó sẽ sửa lỗi này vì giới hạn connection thành 4. Tất cả những FTP client đều có tùy chọn giới hạn kết nối, hãy đặt giới hạn này xuống con số thấp và bạn sẽ không gặp lỗi như vậy nữa. Để tăng tốc độ truyền, hãy nén data của bạn lại rồi đẩy lên website. Sau đó vào "File Manager" để giải nén tới folder cần thiết.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!