Tôi gặp lỗi 'Invalid argument supplied'

Nếu bạn gặp lỗi 'Invalid argument supplied' hoặc tương tự, có nghĩa là có vấn đề với script của bạn (nó không liên quan đến dịch vụ hosting) Chúng tôi không cung cấp dịch vụ phát triển website, nhưng bạn có thể tìm thấy giải pháp ở đây: http://www.google.com/search?q=PHP+Invalid+argument+supplied

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!