Tôi gặp lỗi 'MySQL server has gone away'

Nếu bạn gặp lỗi 'MySQL server has gone away', có lẽ script của bạn không được tối ưu và tạo ra quá nhiều kết nối tới database (hoặc website của bạn có nhiều người ghé thăm cùng lúc). Bạn sẽ gặp lỗi này nếu script của bạn thực thi query của MySQl chậm. Đầu tiên hãy kiểm tra database đã được tối ưu chưa, và có index nó cần chưa. Bạn cũng nên liên lạc với lập trình viên để hỏi thêm. Bạn có thể tìm trên google lỗi này: http://www.google.com/search?q=MySQL+server+has+gone+away

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!