Tôi gặp lỗi 'open_basedir restriction in effect, file is not within the allowed path'

Nếu bạn gặp lỗi 'open_basedir restriction in effect, file is not within the allowed path' hoặc những lỗi tương tự, hãy chắc rằng script của bạn chỉ truy cập vào thư mục Home của bạn (/home/yourusername/*) Ngoài ra, bạn không được phép truy cập những file ngoài thư mục của bạn.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!