Tôi gặp lỗi 'unexpected T_STRING'

Bạn có thể gặp lỗi này vì file .html đã được phân tích thành PHP ở đây. Nếu file .html của bạn chứa "" tags/text, bạn sẽ gặp lỗi này. Điều này cũng xảy ra với XML file nếu chúng không sử dụng đúng loại nội dung. Để sửa lỗi này hãy loại bỏ "" hoặc tất cả các dòng chứa những ký hiệu này trong source code HTML.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!