Tôi không thể tạo database với phpMyAdmin

Tất cả database đều có thể cài qua control panel. Không thể tạo database qua phpMyAdmin vì vấn đề an toàn, vì vậy bạn hãy dùng section MySQL trong control panel để tạo database.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!