Tôi nhìn thấy nội dung cũ sau khi upload file mới.

Phần lớn là do trình duyệt của bạn lưu trang web của bạn trong bộ nhớ tạm để duyệt web nhanh hơn. Bạn cần xóa bộ nhớ tạm đó đi, rồi mở trang bạn cần duyệt cho phiên bản mới hơn. Hướng dẫn để xóa cache: Firefox 1. Chọn Tools -> Clear Private Data. 2. Đảm bảo rằng cái check box Clear Cache đã được chọn, rồi click Clear Private Data Now. Internet Explorer 1. Chọn Tools -> Internet Options. 2. General tab, click Delete Files. 3. Click OK, rồi click OK lần nữa. Safari 1. Chọn Safari -> Empty Cache. 2. Click Empty.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!