"Unable to read 0 bytes in FILE_NAME.php on line 0" lỗi

Nếu bạn gặp lỗi "Unable to read XXX bytes in FILE_NAME on line 0" hoặc tương tự khi duyệt web, có nghĩa là bạn không upload files bằng mode BINARY. Hãy xoát tất cả các file được upload và upload chúng lại qua BINARY mode. Lỗi này không liên quan đến server hosting, vì vậy nếu bạn vẫn tiếp tục gặp lỗi này, chỉ cần upload lại TOÀN BỘ. Tất cả files ở chế độ Binary, hoặc hỏi nhà phát hành FPT client của bạn để biết làm thế nào để upload files với mode BINARY.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!