Website của tôi không hiện lên công cụ tìm kiếm.

Việc này không liên quan tới hosting của chúng tôi, nó chỉ liên quan tới website của bạn. Hãy xem qua "Google Webmaster Guidelines" và làm theo hướng dẫn để website của bạn được index nhanh hơn: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=35769

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!