Chào ad,
tôi có đăng ký host truongvinh.com.vn nhưng dạo gần đây không hiểu sao cả ip và domain đều báo lỗi

ReadResponse() failed: The server did not return a complete response for this request. Server returned 0 bytes.

Nhờ ad hỗ trợ khắc phục
Thanks


Trích dẫn