Diễn đàn hỗ trợ

Tài khoản không có sẵn 2013-08-31 07:12
tuyet

Mình vừa mua domain:www.amasuite-review.com, đã trỏ domain về IP: 31.170.164.30, và đã cập nhật thay đổi cả 04 nameserver nhưng khi vào thì lại báo lỗi: Account unavailable Maybe account have been moved, deleted, suspended or not activated yet. The requested resource could not be found but may be available again in the future. Trước đó, mình đã xây dựng website sẵn trên subdomain của hostinger: www.amasuite-review.com.
Còn nữa khi mình đã trỏ DNS từ godaddy về hostinger thì hostinger luôn đề như thế này: Domain của bạn chưa được trỏ tới nameservers của chúng tôi vào lúc này, vì vậy những dịch vụ như FTP, File Manager, Website Builder, Email,... sẽ không hoạt động. Bạn có thể tìm thấy thông tin nameservers của chúng tôi tại mục "Tài khoản" -> "Chi tiết" . Xin lưu ý rằng DNS sẽ mất khoảng 24 giờ để quảng bá khi bạn thực hiện thay đổi. xin cho mình hỏi cách giải quyết nó như thế nào.


Trích dẫn
Re: Tài khoản không có sẵn 2013-08-31 07:13
tuyet

tuyet viết: Mình vừa mua domain:www.amasuite-review.com, đã trỏ domain về IP: 31.170.165.116, và đã cập nhật thay đổi cả 04 nameserver nhưng khi vào thì lại báo lỗi: Account unavailable Maybe account have been moved, deleted, suspended or not activated yet. The requested resource could not be found but may be available again in the future. Trước đó, mình đã xây dựng website sẵn trên subdomain của hostinger: www.amasuite-review.com.
Còn nữa khi mình đã trỏ DNS từ godaddy về hostinger thì hostinger luôn đề như thế này: Domain của bạn chưa được trỏ tới nameservers của chúng tôi vào lúc này, vì vậy những dịch vụ như FTP, File Manager, Website Builder, Email,... sẽ không hoạt động. Bạn có thể tìm thấy thông tin nameservers của chúng tôi tại mục "Tài khoản" -> "Chi tiết" . Xin lưu ý rằng DNS sẽ mất khoảng 24 giờ để quảng bá khi bạn thực hiện thay đổi. xin cho mình hỏi cách giải quyết nó như thế nào.


Trích dẫn
Re: Tài khoản không có sẵn 2013-08-31 07:15
tuyet

tuyet viết: tuyet viết: Mình vừa mua domain:www.amasuite-review.com, đã trỏ domain về IP: 31.170.165.116, và đã cập nhật thay đổi cả 04 nameserver nhưng khi vào thì lại báo lỗi: Account unavailable Maybe account have been moved, deleted, suspended or not activated yet. The requested resource could not be found but may be available again in the future. Trước đó, mình đã xây dựng website sẵn trên domain của hostinger: www.amasuite-review.com.
Còn nữa khi mình đã trỏ DNS từ godaddy về hostinger thì hostinger luôn đề như thế này: Domain của bạn chưa được trỏ tới nameservers của chúng tôi vào lúc này, vì vậy những dịch vụ như FTP, File Manager, Website Builder, Email,... sẽ không hoạt động. Bạn có thể tìm thấy thông tin nameservers của chúng tôi tại mục "Tài khoản" -> "Chi tiết" . Xin lưu ý rằng DNS sẽ mất khoảng 24 giờ để quảng bá khi bạn thực hiện thay đổi. xin cho mình hỏi cách giải quyết nó như thế nào.


Trích dẫn
Re: Tài khoản không có sẵn 2013-08-31 07:55
hadangpr

tuyet viết: tuyet viết: tuyet viết: Mình vừa mua domain:www.amasuite-review.com, đã trỏ domain về IP: 31.170.165.116, và đã cập nhật thay đổi cả 04 nameserver nhưng khi vào thì lại báo lỗi: Account unavailable Maybe account have been moved, deleted, suspended or not activated yet. The requested resource could not be found but may be available again in the future. Trước đó, mình đã xây dựng website sẵn trên domain của hostinger: www.amasuite-review.com.
Còn nữa khi mình đã trỏ DNS từ godaddy về hostinger thì hostinger luôn đề như thế này: Domain của bạn chưa được trỏ tới nameservers của chúng tôi vào lúc này, vì vậy những dịch vụ như FTP, File Manager, Website Builder, Email,... sẽ không hoạt động. Bạn có thể tìm thấy thông tin nameservers của chúng tôi tại mục "Tài khoản" -> "Chi tiết" . Xin lưu ý rằng DNS sẽ mất khoảng 24 giờ để quảng bá khi bạn thực hiện thay đổi. xin cho mình hỏi cách giải quyết nó như thế nào.
Có thấy báo gì đâu nhỉ


THE WESTERN CAPITAL
Trích dẫn
Re: Tài khoản không có sẵn 2013-08-31 08:01
tuyet

phiền bạn kiểm tra lại cho mình: trước đó mình cũng đã đăng ký đi đăng ký lại vài lần rồi. mình cũng không test được.


Trích dẫn
Re: Tài khoản không có sẵn 2013-08-31 08:07
hadangpr

tuyet viết: phiền bạn kiểm tra lại cho mình: trước đó mình cũng đã đăng ký đi đăng ký lại vài lần rồi. mình cũng không test được.
bạn có temview không cho mình xem thử
hoặc chat với mình qua yahoo hadangpr@yahoo.com.vn


THE WESTERN CAPITAL
Trích dẫn
Re: Tài khoản không có sẵn 2013-08-31 08:09
tuyet

tuyet viết: phiền bạn kiểm tra lại cho mình: trước đó mình cũng đã đăng ký đi đăng ký lại vài lần rồi. mình cũng không test được.
mình cũng không truy cập được vào http://amasuite-review.org//wp-admin để cài đặt website nó báo là: Oops! Google Chrome could not find amasuite-review.org


Trích dẫn
Re: Tài khoản không có sẵn 2013-08-31 08:11
tuyet

hadangpr viết: tuyet viết: phiền bạn kiểm tra lại cho mình: trước đó mình cũng đã đăng ký đi đăng ký lại vài lần rồi. mình cũng không test được.
bạn có temview không cho mình xem thử
hoặc chat với mình qua yahoo hadangpr@yahoo.com.vn
mình không hiểu temviewer là cái gì, bạn có thể giải thích kỹ được không.


Trích dẫn
Re: Tài khoản không có sẵn 2013-08-31 08:14
hadangpr

tuyet viết: tuyet viết: phiền bạn kiểm tra lại cho mình: trước đó mình cũng đã đăng ký đi đăng ký lại vài lần rồi. mình cũng không test được.
mình cũng không truy cập được vào http://amasuite-review.org//wp-admin để cài đặt website nó báo là: Oops! Google Chrome could not find amasuite-review.org

web cuả bạn đó phải không


THE WESTERN CAPITAL
Trích dẫn
Re: Tài khoản không có sẵn 2013-09-01 12:21
iOS

hadangpr viết: tuyet viết: tuyet viết: phiền bạn kiểm tra lại cho mình: trước đó mình cũng đã đăng ký đi đăng ký lại vài lần rồi. mình cũng không test được.
mình cũng không truy cập được vào http://amasuite-review.org//wp-admin để cài đặt website nó báo là: Oops! Google Chrome could not find amasuite-review.org

web cuả bạn đó phải không

Mình vẫn vào bình thường, bạn hãy xoá hết dữ liệu của Chrome đi, hoặc là vào bằng Firefox xem, Chrome nó hay lưu lại cache lâu và nhiều lỗi vặt lắm.


Chia se ban quyen mien phi
Trích dẫn

Chuyện gì đang diễn ra?
Thống kê
Chủ đề: 1802, Bài viết: 5219
Thành viên: 4004, Thành viên đang hoạt động: 3105
Chào thành viên mới nhất của chúng tôi, cravimaxcom