Hướng dẫn cài đặt phpMyadmin lên Ubuntu 18.04

MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở và miễn phí được dùng trên nhiều ứng dụng điển hình. Nó là một phần của bộ ứng dụng web LAMP, trong đó cũng có Apache, một ứng dụng web server cũng mã nguồn mở và đa nền tảng.

Để làm việc với database, mặc dù bạn có thể thao tác trên dòng lệnh, nhưng cũng nhiều người thích dùng giao diện GUI (Graphical user Interface).

Đó là lúc chúng ta cần dùng phpMyAdmin. phpMyAdmin là công cụ giao diện người dùng miễn phí, mã nguồn mở để quản lý MySQL database. Mặc dù khá dễ cài đặt phpMyAdmin lên Ubuntu server, nhưng bạn cần lưu ý là cách cài có thay đổi từ bản Ubuntu 18.04 trở lên, khi quyền truy cập ứng dụng của root user bị vô hiệu do vấn đề bảo mật.

Trong bài này, bạn sẽ biết cách làm thế nào để cài đặt phpMyAdmin lên Ubuntu 18.04 chạy Apache server với MySQL database.

Chuẩn bị

Để cài đặt phpMyAdmin, bạn cần có một Apache server với MySQL database chạy trước trên Ubuntu 18.04 OS.

Cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu 18.04

Quá trình cài rát dễ nếu bạn đã có 2 ứng dụng ở trên.

Đầu tiên hãy truy cập VPS qua SSH. Nếu chưa biết cách truy cập, hãy xem bài hướng dẫn PuTTY của chúng tôi!

Sau đó, thực thi lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh để cài đặt phpMyAdmin:

sudo apt-get install phpmyadmin php-mbstring php-gettext –y

Trong quá trình cài, bạn sẽ bị hỏi web server. Chọn apache2 bằng cách gõ Khoảng Trắng và rồi nhấn Tab và Enter để tiếp tục.

Bạn sẽ tiếp tục bị hỏi cấu hình database. Nhấn Yes rồi tiếp tục.

Thiết lập một mật khẩu ứng dụng MySQL cho phpmyadmin. Hãy chắc rằng bạn dùng mật khẩu mạnh và duy nhất. Xác thực và tiếp tục.

Cuối cùng, điền database admin password.

Khi hoàn tất cài đặt, mở trình duyệt và gõ URL http://SERVER_IP/phpmyadmin ( SERVER_IP là IP address của server).

Nếu dùng localhost, vậy bạn có thể gõ http://localhost/phpmyadmin để đăng nhập.

Lưu ý là trên Ubuntu 18.04, bạn không thể đăng nhập bằng tài khoản root do yếu tố bảo mật. Bạn có thể đăng nhập bằng phpmyadmin user và MYSQL password bạn đặt ở bước trên.

Một điều nữa, ngay khi đăng nhập, bạn sẽ thấy giao diện phpMyAdmin có rất ít lựa chọn. Để làm cho giao diện phpMyAdmin có nhiều tính năng cao cấp hơn, bạn cần phân quyền cho user phpmyadmin.

Để thêm quyền cho user “phpmyadmin”, bạn thực hiện các bước sau:

1. Mở command line và đăng nhập MySQL bằng lệnh:

sudo mysql -u root –p

2. Phân quyền cho phpmyadmin user bằng lệnh:

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'phpmyadmin'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT

Sau đó thoát phpMyAdmin ra và đăng nhập lại bằng cùng user phpmyadmin. Bạn đã có đủ quyền trong MySQL.

Giải pháp khác

Vì vấn đề bảo mật, nếu bạn không muốn dùng user mặc định là phpmyadmin, bạn có thể tạo mới tài khoản MySQL admin với toàn quyền truy cập. Chỉ cần nhập các lệnh sau vào command line interface:

CREATE USER USERNAME IDENTIFIED by 'PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT

Lưu ý là USERNAME và PASSWORD cần phải duy nhất và mạnh. Bạn thay thế chỗ username bằng tên bạn chọn. Tất cả các lệnh cần được thực thi trên 1 dòng cùng lúc.

Khởi động lại Apache server nếu gặp vấn đề đăng nhập. Lệnh khởi động lại apache server là:

sudo service apache2 restart

Bạn hãy để ý tab Status, nó sẽ hiển thị kết nối vào MySQL server, truy vấn MySQL hiện tại và thời gian server uptime.

Lời kết

Có vậy thôi! Bạn đã cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu 18.04 thành công với quyền admin được gán lên. Giờ bạn có thể làm việc bằng giao diện phpMyAdmin với đầy đủ tính năng cao cấp. Hãy xem thêm bộ tài liệu chính thức của phpMyAdmin để tìm hiểu thêm. Chúc bạn quản lý server hiệu quả!

Author
Tác giả

Hai G.

Hải G. là chuyên gia quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress và đã dùng nó hơn 5 năm nay. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch và tư vấn cho các bạn trẻ khởi nghiệp.