Check package installed ubuntu – liệt kê ubuntu package

Trong Ubuntu, chúng ta có thể cài các packages add-on khi cần. Có nhiều Package như là Apache, PHP, MySQL và một số packages đã cài sẵn trong hệ điều hành. Bạn cũng có thể chọn một số phiên bản nhất định của các package này để cài lên hệ điều hành vì có một số ứng dụng cần môi trường giống nhau. Đó là lý do vì sao bạn cần check package installed Ubuntu – kiểm tra những package nào được cài trên Ubuntu.

Sau đó bạn có thể tiếp tục cài đặt, uninstall, hoặc reinstall những package cần thiết. Giờ trước tiết chúng tôi sẽ chỉ bạn một số cách để liệt kê package được cài lên Ubuntu!

Sử dụng APT để check package installed Ubuntu

Ubuntu dùng APT để quản lý package. APT được ra mắt từ Ubuntu 14.04. Sau bản này, lệnh APT được dùng để check package installed Ubuntu như sau:

sudo apt list –-installed

Nó sẽ hiển thị toàn bộ packaged được cài lên máy và các phiên bản của chúng. Danh sách thường sẽ rất dài vì vậy nó sẽ vượt quá màn hình hiển thị của bạn.

Để liệt kê ngắn hơn và hiển thị ít hơn thì dùng dấu gạch đứng như sau:

sudo apt list –-installed | less

Mặc dù option less sẽ nén bớt lại kết quả nhưng nó vẫn liệt kê danh sách packaged được cài. Để tìm một package nhất định bạn dùng lệnh grep trong quá trình nhập lệnh. Với grep, bạn có thể tìm thấy package cần tìm.

Ví dụ, nếu muốn liệt kê toàn bộ package PHP đã được cài, bạn dùng lệnh sau:

sudo apt list –-installed | grep PHP

Tương tự, bạn có thể tìm thấy các package khác.

Sử dụng dpkg-query để check package installed Ubuntu

Nếu như bạn đang cài Ubuntu bản cũ không có công cụ APT, vậy bạn có thể dùng lệnh dpkg-query. Nó cũng sẽ liệt kê danh sách package được cài nếu bạn dùng lệnh sau:

sudo dpkg -l

Kết quả cũng sẽ hiển thị danh sách packages tương tự lệh apt list, thể hiện phiên bản và mô tả của package đó.

Bạn cũng có thể dùng option less bên cạnh lệnh này để hiển thị ít kết quả hơn. Như sau:

sudo dpkg -l | less

Với grep, bạn có thể tìm package nhất định. Cách dùng lệnh grep với dpkg để check packag installed trên Ubuntu như sau:

sudo dpkg -l | grep PHP

Lệnh trên có thể được dùng để check PHP packages.

Tạo danh sách packages được cài trên Ubuntu

Để tạo một danh sách lưu trong file text thì bạn dùng lệnh sau:

sudo dpkg-query -f '${binary:Package}\n' -W > completePackage.txt

Ngoài ra, bạn còn có thể dùng lệnh sau:

sudo dpkg --get-selections > completePackage.txt

Tại file completePackage.txt, nó sẽ bao gồm toàn bộ danh sách packages được cài.

Nó không những giúp bạn xem danh sách app cần cài mà còn có thể tận dụng để cài app tương tự vào máy khác. Bạn có thể dùng nó để cài đúng danh sách package nó xuất ra trên server mới. Để làm vậy, bạn dùng lệnh sau sau khi đã đưa file text completePackage.txt vào trong máy mới:

sudo xargs -a completePackage.txt apt install

Bạn cũng dùng cách này với lệnh APT được. Để lấy tất cả package được cài vào một file sử dụng lệnh bên dưới:

sudo apt list --installed | awk -F/ -v ORS=" " 'NR>1 {print $1}' > completePackage.txt

Sau khi đã có file này, chúng ta có thể cài đặt mọi package vào server mới bằng lệnh:

sudo apt-get install < completePackage.txt

Đếm số package installed trên Ubuntu

Bạn có thể cần đếm số lượng package được cài. Cách dùng tương tự như lệnh ở trên nhưng thay vì chuyển kết quả vào file thì chuyển kết quả vào bộ đếm bằng wc.

Ví dụ như sau:

sudo dpkg-query -f '${binary:Package}\n' -W | wc -l

Kết quả sẽ hiển thị tổng số lượng package được cài. Tương tự bạn cũng dùng lệnh trên với apt command:

sudo apt list –-installed | wc -l

Làm thế nào liệt kê những package có thể nâng cấp

Với APT list, bạn cũng có thể kiểm tra bản package nào có version mới hơn để nâng cấp. Bạn dùng lệnh sau:

sudo apt list –upgradeable

Liệt kê tất cả phiên bản package

Trong trường hợp bạn có nhiều phiên bản được cài, bạn có thể xem toàn bộ bản cài bằng lệnh APT. Bạn dùng lệnh sau để thực hiện:

sudo apt list --all-versions

Trong thư mục /var/log/apt, bạn có thể xem lịch sử file history.log để kiểm tra thông tin package nào đã bị xóa, nâng cấp, hay xóa vào thời điểm nào.

Lời kết

Giờ bạn đã biết cách check package installed Ubuntu bằng lệnh apt list và dpkg. Rất dễ phải không, ngoài ra, để vận hành Linux server nhanh hơn, bạn cũng đã biết cách tận dụng danh sách ứng dụng cài trên một máy có sẵn và cài hết lại toàn bộ package đó trên máy mới, cũng như các công tác quản lý khác. Hãy cùng vận hành server như một chuyên gia thôi!

Author
Tác giả

Hai G.

Hải G. là chuyên gia quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress và đã dùng nó hơn 5 năm nay. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch và tư vấn cho các bạn trẻ khởi nghiệp.