Database

19 Th4 • Database PHP

Làm thế nào sử dụng PHP để insert into MySQL Database dữ liệu

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cách bạn quản lý database từ scripts PHP của bạn. Bạn sẽ biết cách làm...

Bởi Hai G.

27 Th2 • Database

Làm thế nào để dùng HeidiSQL kết nối tới MySQL Database

Giới thiệu HeidiSQL là một công cụ quản lý database tất cả trong một. Bạn có thể dùng HeidiSQL để kết nối từ xa...

Bởi Hai G.

01 Th9 • Database

Làm thế nào để export/import database MySQL bằng Phpmyadmin

Giới thiệu Việc export/import database gần như là việc cơ bản của một webmaster. Nó rất quan trọng và phải được thực...

Bởi Hai G.

Làm thế nào để sửa lỗi Error establishing a database connection

Website WordPress của bạn đang gặp lỗi “Error establishing a database connection”? Đừng lo – lỗi này rất thông...

Bởi Hai G.

16 Th5 • Database VPS

Làm thế nào để tạo user MySQL trong MySQL Database và gán quyền

Bạn có muốn hiểu thêm về cơ cấu hoạt động của của MySQL? Hãy tiếp tục đọc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn...

Bởi Hai G.