Grep command trong Linux – cách sử dụng lệnh grep

Grep Command là gì?

Grep command là một lệnh đắc lực nhất trong các máy hệ Unix. Nó có khả năng tìm kiếm chính xác thông tin bạn cần trong file text. Bạn có thể tìm từ hoặc tìm theo mẫu bằng lệnh grep và các thông tin liên quan sẽ được in ra.

Ban đầu, nó là một lệnh và một công cụ nhỏ, tuy nhiên, sysadmin vốn cần xử lý nhiều dịch vụ thông qua file cấu hình khác nhau đã sử dụng nó để truy vấn và tìm chính xác các bản ghi họ cần bằng lệnh nay nên nó là lệnh gần như không thể thay thế.

Hệ điều hành Linux thường không có giao diện người dùng vì lý do an toàn. Trong trường hợp này, việc biết cách dùng Linux terminal là rất quan trọng để có thể quản lý được máy tính. Đó là lý do những lệnh như grep command tỏ ra vô cùng hiệu quả.

Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách sử dụng grep command trong Linux (Unix), và giúp bạn dễ hiểu hơn bằng cách đưa ra những ví dụ thông dụng nhất sử dụng lệnh grep.

Cách sử dụng Grep Command?

Trước tiên bạn cần kết nối vào VPS hosting bằng SSH. Đây là bài viết hướng dẫn bạn dùng PuTTy SSH.

ssh your-user@your-server

Nếu bạn đang chạy Linux trên máy tính chỉ cần mở terminal ra.

Cấu trúc gerp command sẽ để tìm một file như sau:

grep [options] pattern [FILE]
  • grep – chỉ định lệnh grep
  • [options] – tùy chọn của lệnh
  • pattern – truy vấn cần tìm
  • [FILE] – file thực hiện tìm kiếm

Bạn có thể xem tài liệu hướng dẫn dùng lệnh và các tùy chọnk hác nhau bằng cách thực thi dòng này:

grep –help

Như bạn thấy, lệnh này có thể làm được nhiều việc. Những tùy chọn quan trọng nhất của nó là:

-i – tìm kiếm không quan trọng hoa thường. Nếu bạn muốn tìm từ “car” bạn có thể thấy kết quả của cả từ “CAR”

-c – nó sẽ hiện số dòng khớp với mẫu tìm kiếm

-r – tìm theo kiểu đệ quy trong thư mục hiện hành

-n – tìm dòng và tìm thông tin khớp với số dòng

-v – với tùy chọn này, chúng ta hiển thị dòng không khớp với mẫu cần tìm

Một số ví dụ grep hữu dụng

Hãy xem một số ví dụ cụ thể của lệnh grep command.

Tìm từ trong file text

Tìm từ trong file text, chỉ cần gõ lệnh sau:

grep query file
  • query – từ bạn cần tìm
  • file – file cần tìm

Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi tìm từ command trong một file gọi là grep:

grep command grep

Kết quả sẽ tô đỏ các chữ cần tìm như sau:

kết quả lệnh grep command trong linux

Tìm từ mà bỏ qua các chữ viết hoa

Để làm vậy, bạn cần thêm option -i.

grep -i query file

Vậy thôi, rất đơn giản!

Đếm số lượng từ khóa cần tìm

Với lệnh grep, bạn có thể đếm một từ xuất hiện bao nhiêu lần trong file text. Chỉ cần thêm option -c.

grep -c query file

Tìm nhiều từ khóa khác nhau

Bạn đã thấy khá nhiều ví dụ về tìm một từ. Vậy lệnh tìm nhiều từ khác nhau sẽ như sau:

grep query1 file | grep query2 file

Lệnh này rất đơn giản. Đầu tiên, chúng ta tìm Query1 and then we pass through the pipe to a second grep command for the second word – Query2.

Tìm một từ trong nhiều file

Bạn cũng có thể tìm trong nhiều file một lúc trong chỉ một lệnh:

grep -l word_to_search ./*

Trong terminal, files có từ khóa cần tìm sẽ hiển thị kết quả ra.

Lời kết

Với grep command, bạn có thể làm việc dễ dàng hơn nhiều với các file văn bản. Vì vậy grep được xem là công cụ linh hoạt với nhiều ứng dụng khác nhau.

Trong bài viết này, bạn đã biết được chức năng thông dụng nhất của Linux grep command là gì. Mặc khác, chúng tôi còn chỉ bạn thêm cách dùng tài liệu chính thức để mở rộng kiến thức của bạn về nó. Chúc lập trình vui vẻ!

 

Author
Tác giả

Hai G.

Hải G. là chuyên gia quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress và đã dùng nó hơn 5 năm nay. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch và tư vấn cho các bạn trẻ khởi nghiệp.