Install PostgreSQL Ubuntu – Cài đặt PostgreSQL lên Ubuntu 18.04

Relational Databases (cơ sở dữ liệu quan hệ) là thành phần cốt lõi của nhiều ứng dụng và website. Relational database giúp bảo toàn dữ liệu và thiết lập cấu trúc logic cho nó. Ưu điểm của RDB là bạn có thể thực hiện truy vấn và truy cập dữ liệu mọi lúc.

Có nhiều RDB trên thị trường có thể thay thế cho MySQL, như là PostgreSQL. Nó cũng được dùng bởi rất nhiều ứng dụng, là mã nguồn mở và tương thích với hầu hết các OS, bao gồm những hệ thống Unix.

Trong bài này, bạn sẽ biết cách install PostgreSQL trên Ubuntu 18.04. Bài này tận dung repository mặc định của Ubuntu với package PostgreSQL.

Install PostgreSQL Ubuntu rất đơn giản. Tuy nhiên, sau khi cài đặt, bạn cần thiết lập ban đầu như là tạo database phù hợp và gán quyền user để đảm bảo mọi thứ hoạt động hiệu quả.

Làm thế nào Install PostgreSQL Ubuntu

Hãy nhớ, trước khi bắt đầu thao tác bạn cần truy cập VPS trước qua SSH. Hãy xem bài hướng dẫn này nếu chưa biết cách kết nối bằng Putty!

Để bắt đầu, bạn hãy cập nhật apt để update local package index:

sudo apt update

Tiếp theo, install PostgreSQL và contrib package với các tính năng cộng thêm. Để thực hiện việc này, hãy dùng lệnh sau:

sudo apt install postgresql postgresql-contrib

Lện này đã thành công installs PostgreSQL trên Ubuntu. Nhưng để dùng, hãy thực hiện một số thiết lập cơ bản. Hãy theo dõi tiếp ở phần sau.

Làm thế nào để xác nhận PostgreSQL hoạt động trên Ubuntu

Sau khi install PostgreSQL Ubuntu, dịch vụ sẽ tự khởi động. Nhưng trước tiên, xác nhận PostgreSQL đã cài đặt bằng cách kết nối tới database PostgreSQL bằng psql.

psql là công cụ dòng lệnh được dùng để tương tác với server PostgreSQL. Nó sẽ xuất kết quả phiên bản server:

sudo -u postgres psql -c "SELECT version();"

Để đăng nhập vào PostgreSQL bằng một user postgre bạn cần sử dụng psql với lệnh sau:

sudo su – postgres

Rồi gõ psql trong PostgreSQL như sau:

psql

Nó sẽ cho phép bạn truy cập vào PostgreSQL instance. Để thoát, hãy dùng lệnh:

\q

Tạo User và Quyền

Để tạo một quyền, đăng nhập vào tài khoản pstgres, như trước đây. Sau đó bạn có thể tạo role mới bằng Postgres console:

createrole --interactive

Nó sẽ hỏi bạn đặt tên role và role đó có quyền superuser không. Tương tự, bạn cũng có thể tạo user mới bằng lệnh này:

createuser –interactive

Ngoài ra, từ command prompt thông thường, bạn có thể dùng lệnh sau:

sudo -u postgres createuser –interactive

Một lần nữa nó sẽ hỏi user name. Lệnh createuser được dùng cùng với nhiều option khác nhau. Và vậy l à xong, bạn đã tạo được user mới. Tiếp theo, bạn sẽ biết cách tạo database cho postgreSQL

Tạo database

PostgreSQL cho là tên của role sẽ giống với database name. Có nghĩa là nếu bạn đặt tên user là “testPostgres” thì role sẽ mặc định có quyền truy cập database có tên “testPostgres”.

Từ Postgres console bạn tạo database bằng lệnh sau:

createdb testPostgres

Nếu đang làm việc mà không dùng Postgres SQL, bạn chạy lệnh sau trên command line:

sudo -u postgres created testPostgres

Xác thực role mới

Để kiểm tra, bạn cần tạo một Linux user trùng với tên của Postgres DB và quyền của nó. Bạn có thể làm được việc này bằng một tài khoản non-root nhưng có quyền sudo. Để tạo user mới trong Linux, thực thi lệnh sau:

sudo adduser testPostgres

Thay thế tên testPostgres bằng đúng tên cần thiết.

Sau khi tạo xong tài khoản, chuyển tới nó và kết nối tới database bằng lệnh sau:

sudo -u testPostgres psql

Để chuyển sang database khác, dùng lệnh sau và xác định tên database:

psql -d sampleUser

Sau khi đăng nhập, kiểm tra lại kết nối DB hiện tại bằng:

\conninfo

Cách hoạt động cơ bản của Postgres Basic DML

Postgres sử dụng cú pháp tương tự các database khác cho các hành động như là khởi tạo, xóa và cập nhật bảng. Bạn tạo bảng mới và mô tả của nó bằng cách:

\d <TableName>

Trong trường hợp bạn muốn xem bảng không sequence, sử dụng lệnh:

\dt <TableName>

Lời kết

Giờ bạn đã hiểu cơ bản về Postgres. Bạn đã biết cách install Postgres trên Ubuntu 18.04 và biết cách thiết lập cơ bản như là tạo user, roles và database.

Bạn đã biết bắt đầu như thế nào với Postgres, hãy tìm hiểu sâu hơn nữa về Postgres cũng như database của nó.

Author
Tác giả

Hai G.

Hải G. là chuyên gia quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress và đã dùng nó hơn 5 năm nay. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch và tư vấn cho các bạn trẻ khởi nghiệp.