Web development

Làm thế nào để cấu hình Filezilla Client

Giới thiệu

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách làm thế nào để cấu hình FileZilla FTP client để có thể kết nối tới FTP server và quản lý tất cả file trong nó. Filezilla là phần mềm mã nguồn mở được cung cấp miễn phí có thể giúp bạn chuyển file lớn dễ dàng và nhanh chóng. Hầu hết cách host đều có giới hạn nhất định khi upload file qua PHP hoặc scripts. Tuy nhiên, những giới hạn này không được áp dụng cho FTP upload, vì vậy FileZilla client có thể là công cụ rất tốt và mạnh mẽ cho lập trình viên. FileZilla FTP client rất thân thiện và dễ dùng, vì vậy là một FTP clients phổ biến nhất. Nó cũng hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Windows, Linux,  Mac OS X, BSD and và nhiều hệ điều hành khác nhau. Phần mềm có nhiều ngôn ngữ và có tính năng như Site Manager, transfer queries, bookmark.

Bạn cần gì

Trước khi bắt đầu, bạn cần:

 • Filezilla client, có thể tải về tại đây here.
 • Thông tin đăng nhập FTP.

Bước 1 — Thu thập thông tin FTP

Để thiết lập kết nối, bạn cần có thông tin truy cập FTP, các thông tin này có thể tìm thấy trong mục “Truy Cập FTP” bên dưới mục FIle

FTP access section on Hostinger control panel

Tại đó bạn sẽ tìm thấy  đủ thông tin truy cập FileZila, bao gồm FTP Hostname, FTP Username, FTP Password, và FTP Port. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, hãy nhấn vào nút Change account password

Inside ftp access section

Trương trường hợp bạn muốn chuyển quyền FTP access vào cho lập trình viên hoặc bạn, bạn có thể tạo thêm FTP account trong mục FTP Accounts

Bước 2 — Truy cập site manager trong Filezilla Client

Để thêm một site vào FileZilla client, bạn cần mở FileZilla và truy cập vào mục Site Manager. Site Manager có thể được truy cập bằng cách nhấn CTRL + S. Trên MAC bạn có thể nhấn CMD + S) trong Filezilla client hoặc có thể tìm tới icon phía bên trái trong FileZilla

Site manager của filezilla

Bước 2 — Thêm một site vào Site Manager

Chúng tai đã thành công xác định Site Manager và để kết nối FTP chúng ta cần thêm site vào Site Manager. Để làm việc này, bạn nhấn nút “New Site” trong Site Manager và điền vào các thông tin còn thiếu trong hình bên dưới.

 • Host” – bạn có thể tìm thấy thông tin này từ nhà cung cấp hosting của bạn, tuy nhiên trong nhiều tình huống bạn có thể gõ ftp.yourdomain.com làm host name.
 • Port” – Port FTP server, port mặc định của FTP là 21, tuy nhiên, trường này không bắt buộc.
 • Protocol” – giao thức để chuyển file giữa hệ thống mạng. Hãy chọn FTP – File Transfer Protocol.
  • FTP – FTP là viết tắt của “File Transfer Protocol”. Nó là giao thức Internet được thiết kế chuyên biệt để thiết lập kết nối giữa một server Internet (hoặc máy tính), để người dùng có thể truyền file (hoặc tải file)  tới máy tính của họ hoặc upload file từ máy họ lên server (computer).
  • SFTP – SFTP là viết tắt của “Secure File Transfer Protocol”. Giao thức chuyển file bảo mật đảm bảo rằng data được chuyển đi an toàn sử dụng luồng kết nối cá nhân. Nó là chuẩn truyền file sử dụng giao thức SSH2. SFTP servers sử dụng port 22 và FTP trên SSL/TLS (implicit mode) dùng port 990 mặc định.
 • Encryption” – chọn cách data được mã hóa. Chúng tôi khuyên sử dụng Only use plain FTP (insecure), bởi các phương pháp đòi hỏi bạn tạo thêm certificates và cấu hình khác. Nếu bạn muốn kết nối tới server khi sử dụng giao thức mã hóa khác, hãy liên hệ nhà cung cấp hosting để được hướng dẫn thêm.
 • Logon Type” – loại login có thể dùng, khi thích hợp:
 • Anonymous: Bạn không thể thêm thêm username và password. Trong trường hợp này, username phải luôn là “Anonymous”.
 • Normal: Bạn phải điền username và nếu cần, điền mật khẩu.
 • Ask for password: FileZilla sẽ hỏi bạn mật khẩu khi đăng nhập trong khi đăng nhập, hãy nhớ mật khẩu của session đó.
 • Interactive: FileZilla hỏi mật khẩu và có thể hỏi lại lần nữa mỗi lần kết nối for the password, and asks again for every new connection to the server.
 • Account: Chọn cái này trong trường Account trong cài đặt bookmark. Loại account này sẽ chỉ cho FTP, SFTP không hỗ trợ nó.
 • User: FTP user bạn dùng để kết nối.
 • Password: Mật khẩu của FTP user

Bạn có thể xác định loại Logon Type, có thể được đặt thành Normal và điền vào username và mật khẩu.

FileZilla client Site Manager bằng thông tin Hostinger FTP

Bước 3 — Kết nối tới FTP server

Khi bạn đã điền tất cả các dữ kiện cần thiết, hãy nhất nút “Connect” và “OK” để kết nối tới server. Trước khi làm việc đó, hãy kiểm tra lại nếu mật khẩu và thông tin của bạn đã đúng chưa.

Nếu kết nối thành công bạn sẽ thấy thư mục được liệt kê trong FTP server. Bạn đã điền đúng thông tin, nhưng kết nối vẫn không thành công hoặc bị từ chối/ Chỉ cần nhờ hỗ trợ từ nhà cung cấp hosting.

FileZilla FTP client FTP qua kết nối TLS

Kết luận

Chúc mừng, bạn đã thành công cấu hình FileZilla client và kết nối tới FTP server của bạn, bạn có thể download, upload và quản lý tất cả các file từ một nơi Filezilla client. Nếu bạn có câu hỏi, vấn đề, hoặc bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với nhà cung cấp hosting của bạn.

Đang tìm một cách tốt hơn để host website của bạn?

Chuyển website của bạn tới nền tảng web hosting nhanh nhất, được hỗ trợ riêng 24/7.

28 Bình luận

Click vào đây để bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hãy gia nhập cùng hàng trăm subscriber của Hostinger trên thế giới

để nhận các bài hướng dẫn mới nhất tới email của bạn.

Please wait...

Cảm ơn đã đăng ký!

Tiết kiệm ngay thôi!

Mua hosting & tên miền miễn phí, tất cả trong một chỉ từ

VNĐ52.000
00
/th