Thủ thuật

Làm thế nào để thêm favicon vào website

Giới thiệu Mỗi website trên mạng có logo độc nhất và trong nhiều trường hợp, chúng đều được dùng làm favicon. Nếu...

Làm thế nào để chèn code Google Analytics vào WordPress

Nếu bạn muốn website thành công, điều quan trọng là bạn cần biết khách hàng của mình muốn gì từ website của bạn....

Làm thế nào để thêm font chữ vào WordPress

Giới thiệu Vì sao blog của bạn trong có vẻ chân với font chữ thông thường? Hãy để blog của bạn mang cá tính riêng và...

Làm thế nào để quản lý Processes trong Linux sử dụng Command Line

Giới thiệu Một process là một thuật ngữ máy tính diễn tả một ứng dụng hoặc một phần mềm. Ví dụ, khi mở trình...

Làm thế nào để tạo file PHP info để xem thông tin PHP

Giới thiệu Bất kỳ phần mềm nào bạn muốn chạy trên website servers có yêu cầu cụ thể. Ví dụ, WordPRess đòi hỏi...

Làm thế nào để tìm (hoặc tạo) file .htaccess

Giới thiệu .htaccess là một file ẩn được dùng để cấu hình website. Sử dụng nó, bạn có thể rewrite URL, đặt bảo vệ...

Làm thế nào để đổi timezone bằng .htaccess

Giới thiệu Nếu bạn thấy rằng website của bạn không chạy đúng timezone như bạn muốn, có nhiều cách để sửa. Thông...

Làm thế nào để đổi trang mặc định Index Page

Giới thiệu .htaccess là file cấu hình được dùng trên web server chạy phần mềm Apache Web Server. Server tìm chính xác trang...

Làm thế nào để cài đặt WordPress Theme

Giới thiệu Tất cả mọi người biết WordPress theme mặc định là buồn tẻ và giới hạn tính năng. Đừng lo lắng, có...