Thủ thuật

Cách nén file và giải nén file trong Windows nhanh và dễ thực hiện

Bài này chỉ bạn cách nén file và giải nén file nhanh trong Windows. Windows là hệ điều hành phổ biến nhất trên máy tính...

Làm thế nào để xóa cache trình duyệt – hướng dẫn toàn tập

Bài này chỉ bạn chi tiết cách xóa cache trình duyệt cho nhiều desktop và mobile browsers bao gồm: Google Chrome, Mozilla FireFox,...