Theo dõi một trong các bài hướng dẫn của chúng tôi

Danh sách bài hướng dẫn

Hiển thị 50 - 60 trong số 89 bài hướng dẫn

Linux Cat Command: Cách dùng và ví dụ cụ thể

VPS

SSH

Cat command trong Linux là một lệnh thường dùng nhất và bạn cần học. Nó là chữ viết tắt của từ concatenate. Nó giúp...

People visited logo

10897

Chat logo

0

Th9 16, 2019

Bởi Hai G.

Hướng dẫn cơ bản bash script

VPS

Bash là một trong những công cụ scripting phổ biến trong Unix. Nó được viết theo cụm Bourne Again Shell. Nó là công cụ...

People visited logo

8286

Chat logo

0

Th9 16, 2019

Bởi Hai G.

Cách Install Pip lên Linux Ubuntu 18.04

VPS

Python là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến, như php hay perl. Nó có nhiều thư viện tương thích với hầu hết các chuẩn...

People visited logo

5125

Chat logo

0

Th9 16, 2019

Bởi Hai G.

Làm thế nào để rename file Linux

VPS

Terminal là công cụ quan trọng để quản trị máy Linux. Nó hỗ trợ người dùng thực hiện hầu hết mọi tác vụ và sử...

People visited logo

13379

Chat logo

0

Th9 11, 2019

Bởi Hai G.

Làm thế nào để tạo symbolic link trong Linux

VPS

Thuật ngữ

Symbolic Link là gì? Symbolic Link (liên kết tượng trưng) trong ngành máy tính là thuật ngữ chỉ một file tham chiếu đến file...

People visited logo

12534

Chat logo

0

Th9 11, 2019

Bởi Hai G.

Làm thế nào để disable SELinux CentOS 7

VPS

Bảo mật là phần quan trọng của server. Tuy nhiên, dự án nhỏ và cá nhân thì có thể hy sinh một chút về việc bảo mật....

People visited logo

4313

Chat logo

0

Th9 11, 2019

Bởi Hai G.

Các lệnh chown command trong linux và cách sử dụng chúng

VPS

SSH

Trong hệ điều hành Linux, mỗi file được đặt trong một nhóm sở hữu – group ownership và đặt bởi một chủ sở...

People visited logo

16046

Chat logo

0

Th9 04, 2019

Bởi Hai G.

Curl là gì? Các lệnh curl – Curl Command cần biết trong Linux

VPS

Lệnh Curl là gì? Nó là chữ viết tắt của “Client URL”, dùng để kiểm tra kết nối tới URL và curl command...

People visited logo

12188

Chat logo

0

Th9 03, 2019

Bởi Hai G.

Làm thế nào sử dụng SCP command để chuyển file

VPS

SSH

Biết cách chuyển file an toàn rất quan trọng, đặc biệt khi bạn dùng VPS. Bạn có thể làm vậy dễ dàng bằng SCP command....

People visited logo

12888

Chat logo

0

Th8 20, 2019

Bởi Hai G.

Hướng dẫn cài đặt screen linux

VPS

SSH

Sysadmins thường làm việc với Linux terminal. Linux Screen còn có nhiều ưu điểm hơn nữa để hỗ trợ cho Terminal! Chính vì...

People visited logo

4295

Chat logo

0

Th8 19, 2019

Bởi Hai G.