Theo dõi một trong các bài hướng dẫn của chúng tôi

Danh sách bài hướng dẫn

Hiển thị 80 - 90 trong số 89 bài hướng dẫn

Làm thế nào để đổi quyền và chủ sở hữu qua dòng lệnh chmod trong Linux

VPS

Thủ thuật

Giới thiệu Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để đổi quyền của file/folder và chủ sở...

People visited logo

10774

Chat logo

1

Th5 01, 2017

Bởi Hai G.

Làm thế nào để kiểm tra dung lượng được dùng trong Linux

VPS

Thủ thuật

Giới thiệu Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách làm thế nào để kiểm tra dung lượng bằng cách dùng lệnh trong...

People visited logo

8627

Chat logo

0

Th5 01, 2017

Bởi Hai G.

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng Nano Text Editor

VPS

SSH

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách làm thế nào để cài đặt và sử dụng text editor Nano. Nano text editor là một...

People visited logo

7014

Chat logo

0

Th5 01, 2017

Bởi Hai G.

Làm thế nào để đổi SSH Port trên server VPS Linux

VPS

Giới thiệu Một trong các bước để bảo mật VPS là đổi SSH port mặc định. Khi bạn sử dụng port không phải mặc...

People visited logo

912

Chat logo

0

Th5 01, 2017

Bởi Hai G.

Làm thế nào để bảo mật VPS CentOS 6 với Fail2Ban

VPS

Giới thiệu Bảo mật là một yếu tố quan trọng của ngành công nghiệp IT và thất thoát database và tài khoản bị hack đã...

People visited logo

798

Chat logo

0

Th4 29, 2017

Bởi Hai G.

Làm thế nào để cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP LAMP Stack trên CentOS 7

Web development

VPS

Giới thiệu Nếu bạn quyết định cài đặt web server để host website, điều đầu tiên bạn cần làm là cài...

People visited logo

2922

Chat logo

1

Th4 29, 2017

Bởi Hai G.

Làm thế nào để kết nối tới VPS sử dụng Putty SSH Terminal

VPS

SSH

Giới thiệu Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách làm thế nào để sử dụng Putty SSH terminal để kết nối tới VPS...

People visited logo

2202

Chat logo

2

Th4 28, 2017

Bởi Hai G.

Các lệnh SSH command cơ bản

VPS

SSH

SSH Command trong Linux SSH Command trong Linux thiết lập một kết nối an toàn được mã hóa để truyền lệnh đi giữa 2 máy...

People visited logo

15705

Chat logo

0

Th4 25, 2017

Bởi Hai G.

Làm thế nào để trỏ domain về VPS

VPS

DNS

Để trỏ domain về VPS, bạn cần thay đổi thông tin DNS. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách trỏ tên...

People visited logo

11658

Chat logo

5

Th4 25, 2017

Bởi Hai G.

16789