Theo dõi một trong các bài hướng dẫn của chúng tôi

Danh sách bài hướng dẫn

Hiển thị 80 - 90 trong số 86 bài hướng dẫn

Làm thế nào để đổi SSH Port trên server VPS Linux

VPS

Giới thiệu Một trong các bước để bảo mật VPS là đổi SSH port mặc định. Khi bạn sử dụng port không phải mặc...

People visited logo

1126

Chat logo

0

Th5 01, 2017

Bởi Hai G.

Làm thế nào để bảo mật VPS CentOS 6 với Fail2Ban

VPS

Giới thiệu Bảo mật là một yếu tố quan trọng của ngành công nghiệp IT và thất thoát database và tài khoản bị hack đã...

People visited logo

1355

Chat logo

0

Th4 29, 2017

Bởi Hai G.

Làm thế nào để cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP LAMP Stack trên CentOS 7

Web development

VPS

Nếu bạn quyết định cài đặt web server để host website, điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt LAMP stack. Nó bao...

People visited logo

3147

Chat logo

1

Th4 29, 2017

Bởi Hai G.

Làm thế nào để kết nối tới VPS sử dụng Putty SSH Terminal

VPS

SSH

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách làm thế nào để sử dụng Putty SSH terminal để kết nối tới VPS server của...

People visited logo

2879

Chat logo

4

Th4 28, 2017

Bởi Hai G.

Các lệnh SSH command cơ bản

VPS

SSH

SSH Command trong Linux SSH Command trong Linux thiết lập một kết nối an toàn được mã hóa để truyền lệnh đi giữa 2 máy...

People visited logo

16629

Chat logo

0

Th4 25, 2017

Bởi Hai G.

Làm thế nào để trỏ domain về VPS

VPS

DNS

Để trỏ domain về VPS, bạn cần thay đổi thông tin DNS. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách trỏ tên...

People visited logo

12493

Chat logo

5

Th4 25, 2017

Bởi Hai G.

16789