Các bài viết về cơ sở kiến thức

Làm thế nào để bảo vệ website/thư mục của tôi bằng password? Để bảo vệ thư mục bằng password bạn phải vào cPanel và chọn "Password Protect
Đường dẫn tới imagemagick / imagick, làm thế nào để dùng ImageMagick ImageMagick không được hổ trợ với dịnh vụ hosting của chúng tôi. Bạn có thể
Làm thế nào để sửa/thay đổi/thêm CNAME hoặc những DNS records khác? Bạn có thể sửa/thay đổi/thêm CNAME hoặc những DNS records sử dụng tool "DNS Zone
Làm thế nào remote MySQL? THật tiếc, chũng tôi không hổ trợ truy cập MySQL từ xa vì lý do
Làm thế nào sử dụng shared SSL? Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không hổ trợ SSL ở đây.
Làm thế nào trỏ domain? Bạn có thể hỏi hướng dãn chỉ cách trỏ tên domain của bạn tới nameserver
Phát hiện lỗi 403 Forbidden error Nếu bạn nhìn thấy lỗi "403 Forbidden" trên website có nghĩa là account của bạn
Làm thế nào để host nhiều domain? Nếu bạn muốn host nhiều domain từ cùng một control panel, bạn cần sử dụng
Java có được hổ trợ ở đây? Server của chúng tôi có hỗ trợ Javascript, nhưng Java applets/serviets không được hỗ trợ.
Bạn có hổ trợ SFTP? Tính năng này không được hổ trợ vào lúc này.
Bạn có hổ trợ innodb không? Tôi xin lỗi, nhưng InnoDB không được hổ trợ ở dây và chúng tôi không
Hiển thị tất cả các mục
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress