Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Ẩn thông tin cá nhân WHOIS của tên miền

Được sửa vào ngày:
WHOIS ẩn thông tin cá nhân

Nếu bạn có đăng ký sở hữu tên miền, thì tất cả các thông tin cá nhân bạn khai báo lúc đăng ký đều được công khai qua truy vấn WHOIS, đây là một qui định của tổ chức quản lý tên miền ICANN

Tuy nhiên, những thông tin này có thể được ẩn đi để bảo vệ các quyền riêng tư cá nhân

Hostinger hỗ trợ bạn dịch vụ này và bạn có thể mua nó thông qua mục quản lý Domains ở Control Panel.

Bạn có thấy mục "Would you like to keep this information private?", nếu bạn cần ẩn thông tin cá nhân, thì đây là dịch vu mà bạn cần. Bấm chọn vào Order để tiến hành trả phí cho dịch vụ này.

Khi dịch vụ ẩn thông tin được bật (ON) thì tất cả các thông tin cá nhân của bạn ngay lập tức được ẩn đi khỏi WHOIS.

Dịch vụ này không hỡ trợ các tên miền .asia, .ca, .de, .es, .eu, .in, .nl, .pro, .ru, .uk, .be, .br, .ch, .cz, .fi, .gr, .li, .nu, .pl, .pm, .ru, .se, .tf, .us, .wf, .yt