Bạn có hổ trợ SimpleXML?

Được sửa vào ngày:
simplexml simple xml xml đơn giản xml

Có, chúng tôi có hỗ trợ SimpleXML hoàn toàn

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!