Bạn có hỗ trợ Wordpress MU không? Nếu có thì làm sao để cài đặt nó?

Được sửa vào ngày:
mu plugin wildcard multisite mu wordpress domain mapping mapping redirect mu-plugin wpmu

Wordpress MU không được hổ trợ bởi server của chúng tôi. Tuy nhiên bạn có thể dùng gói VPS của chúng tôi để cài: https://www.hostinger.vn/vps-hosting