Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Các loại file và kích thước giới hạn của nó là gì?

Được sửa vào ngày:
giới hạn loại file upload tải lên không thể upload file lớn

Chúng tôi không có bất kỳ loại file hoặc giới hạn kích thước file khi tải lên qua FTP. Nếu bạn tải file lên sử dụng PHP (thay vì FTP) thì giới hạn kích thước tập tin tối đa là 128 MB cho gói miễn phí và 256 MB cho người dùng Premium/Business . Ngoài ra, chúng tôi có một giới hạn kích thước file tải lên là 32MB khi dùng trình File Manager trong Control Panel. Hiện tại, những giới hạn không thể tăng nữa.

Nếu file của bạn có kích thước rất lớn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một trình kết nối FTP để tải lên

Hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng một ứng dụng FTP có thể được tìm thấy ở đây:  https://www.hostinger.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-cau-hinh-filezilla-client/