Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Các loại Record nào được Hostinger hỗ trợ chỉnh trong DNS?

Được sửa vào ngày:
Record bản ghi bản ghi dns

Hostinger hỗ trợ các loại bảng ghi (record) DNS sau

Record typeDescriptionValuePriority
Ađịa chỉ IPđịa chỉ IPv4-
CNAMEAlias cho subdomainhostname chính xác-
MXđịnh danh mail serverA-record sẵn cógiá trị thấp là ưu tiên cao
TXTmột đoạn text (tối đa 255 ký tự)giá trị tùy ý-
SPFxác nhân các e-mailSender Policy Framework definition-
AAAAđịa chỉ IPv6địa chỉ IPv6-
NSđịnh danh nameserversnameservers chính xác-
SRVSRV Record definitionweight port target (example: 5 5060 appserver.example.com)

-

Bạn có thể quản lý các record này bằng các đặng nhâp vào Chỉnh sửa DNS Zone trong Control Panel