Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Các lỗi khác

Được sửa vào ngày:
các lỗi khác other error

Tìm kiếm các nguồn tài nguyên trực tuyến để tiến hành sửa các lỗi mà bạn gặp phải trong quá trình sử dụng là một điều tuyệt vời. Các công cụ như Google, StackOverflow là những nơi hữu ích nhất.

Trong trường hợp bạn không thể tìm ra cách để khăc phục, hãy nhanh chóng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp, đừng quên đính kèm các thông báo lỗi, các mã lỗi, ảnh chụp màn hình lỗi cùng các thông tin liên quan để nhân viên trợ giúp dễ dàng giúp bạn.