Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Cách chỉnh file wp-config.php để thay đổi WordPress URL

Được sửa vào ngày:
Wordpress URL đổi URL đổi Wordpress URL Wordpress wp-config.php

Để thay đổi địa chỉ dẫn đến trang WordPress của bạn, bạn cần thêm đoạn mã sau vào file wp-config.php

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Lưu ý rằng bạn cần thay đổi example.com thành đúng tên miền của bạn.