KHUYẾN MÃI HÈ giảm 80%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
20
GIỜ
34
PHÚT
03
GIÂY

Cách chỉnh file wp-config.php để thay đổi WordPress URL

Được sửa vào ngày:
Wordpress URL đổi URL đổi Wordpress URL Wordpress wp-config.php

Để thay đổi địa chỉ dẫn đến trang WordPress của bạn, bạn cần thêm đoạn mã sau vào file wp-config.php

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Lưu ý rằng bạn cần thay đổi example.com thành đúng tên miền của bạn.