Cách gia hạn gói Hosting hiện có

Được sửa vào ngày:
gia hạn gia hạn gói hosting

Bạn có thể gia hạn thủ công gói Hosting ở bất cứ thời điểm nào bằng cách vào mục RenewControl Panel

Tại đây bạn có thể thay đổi chu kỳ thanh toán (Billing Cycle) cũng như nhập mã giảm giá (coupon) nếu có