Cách quản lý email với Google Apps (G Suite)

Được sửa vào ngày:
google apps g suite quản lý email

Nếu bạn muốn sử dụng Google Apps (G Suite) để gửi và nhận email, bạn cần phải trỏ giá trị MX của tên miền tới server mail của Google. Truy cập Control Panel, tìm tới mục Edit MX Record

Ở mục Point mail to Google, bạn chọn tên miền cần sử dụng, bấm Create Google MX records để Hostinger tự động thêm các giá trị MX phù hợp

Sau bước này, bạn đã có thể sử dụng tên miền với Google.

Tìm hiểu thêm về cách cài đặt email theo tên miền riêng với Google tại https://www.hostinger.vn/tutorials/email/how-to-set-up-gmail-for-your-own-domain

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!