Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Cách sửa lỗi gửi được email đi nhưng không nhận được email đến

Được sửa vào ngày:
email error không nhận email email bị lỗi mx mx record

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc bạn không nhận được email gửi đến tài khoản mail của bạn tại Hostinger. Để chắc chắn bạn không thiết lập sai điều gì, truy cập vào http://www.intodns.com, nhập tên miền của bạn vào để kiểm tra.

Bạn sẽ thấy trong phần "MX Records" là mx1.hostinger.vn. Nếu bạn nhìn thấy một giá trị khác, bạn cần đổi nó lại trong mục Thay đổi MX Record ở Control Panel

Nếu giá trị MX chính xác, nhưng bạn vẫn không thể nhận email thông qua Webmail hoặc một chương trình đọc email, xin hãy liên hệ với chính tôi để được trợ giúp qua LiveChat hoặc support@hostinger.vn