Cách tạo Addon Domains

Được sửa vào ngày:
addon domain tạo addon addon

Addon Domains là một tính năng cho phép bạn thêm tên miền khác vào tài khoản Hosting, nó sẽ có một Control Panel riêng cũng như hoạt động như một website độc lập. Tính năng này giúp bạn tạo nhiều website với nhiều tên miền khác nhau.

Để tạo thêm một Addon Domain, bạn truy cập vào mục Addon Domains trong Control Panel

Ở mục Add New Add-on Domain, bạn có thểm thêm tên miền mới mà bạn đã sở hữu hoặc sử dụng Submain miễn phí

Lưu ý:

  • Nếu bạn sử dụng một tên miền mà bạn đã sở hữu thì hãy chắc rằng Nameserver của nó đã được trỏ tới Hostinger
  • Control Panel của Addon Domain mới sẽ nằm ở mục Hosting khi đăng nhập vào khu vực thành viên

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!