Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Cách tạo thêm Website

Được sửa vào ngày:
addon domain tạo addon addon tên miền website thêm website ten mien

Thêm Website là một tính năng cho phép bạn thêm tên miền khác vào gói Hosting của bạn để tạo thêm website, nó sẽ có một Control Panel riêng cũng như hoạt động như một website độc lập. Tính năng này giúp bạn tạo nhiều website với nhiều tên miền khác nhau.

Để tạo thêm website, bạn chọn mục Thêm Website trong Control Panel

Ở mụcThêm tên miền, bạn có thểm thêm tên miền mới mà bạn đã sở hữu hoặc sử dụng Subdomain miễn phí từ Hostinger

Lưu ý:

  • Nếu bạn sử dụng một tên miền mà bạn đã sở hữu thì hãy chắc rằng Nameserver của nó đã được trỏ tới Hostinger
  • Control Panel của tên miền mới sẽ nằm ở mục Hosting khi đăng nhập vào khu vực thành viên