Cách thêm favicon cho website được tạo bởi Zyro

Được sửa vào ngày:
thêm favicon faviconzyro

Favicon là hình ảnh đại diện cho website, làm cho website bạn nhìn chuyên nghiệp hơn trong mắt người truy cập.

Bạn có thể dễ dang thêm favicon cho website thông qua Zyro bằng cách đăng nhập vào Website Builder, tìm icon Settings, bấm vào chọn Favicon

Bấm chọn "Click to select picture" để chọn các hình ảnh đã được tải lên hoặc "Upload New a Picture" để tải lên hình ảnh khác từ máy tính của bạn. Bấm Apply để lưu các thiệt lập

Lưu ý: các định dạng được hỗ trợ là JPG, PNG, GIF và ICO

 

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!